Sme digitálna agentúra, ktorá pravidelne pre svojich klientov pripravuje stratégiu digitálnej komunikácieplánuje a nakupuje online médiá, vytvára moderný obsahspolupracuje s influencermi a, samozrejme, všetko ostatné v digitálnom svete (weby, správa sociálnych sietí a podobne).

Pravidelné vzdelávanie

Vieme, že v dnešnej digitálnej dobe je potrebné sa neustále vzdelávať, preto sa aj my a naši klienti pravidelne vzdelávajú. Náš šéf Kamil Aujesky pravidelne organizuje Digitálny Štvrtok, kde sú vždy pozvaní iní hostia, ktorí rozprávajú o digitálnych témach. Okrem digitálneho štvrtku chodí Kamil pravidelne prednášať na konferencie, školy a do firiem. Tento rok má za sebou cez 40 prezentácií.