Budiš - v súťaži Homo festivalis sme zasiahli viac ako 20 000 ľudí - samsiDigital - Digitálna agentúra

Budiš

Na dvoch festivaloch sme zasiahli viac ako 20 000 ľudí

CASE STUDY

Budiš Homo festivalis – zásah 20 400 ľudí

Ako sme na dvoch letných festivaloch zapojili návštevníkov do súťaže Homo festivalis?

O PROJEKTE

Súťaž Homo festivalis s Budišom prebiehala v lete 2018 na dvoch hudobných festivaloch, na Pohode a na Uprisingu. Účastníci sa zapojili do súťaže tým, že prostredníctvom verejného profilu na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook vyzdieľali svoju fotografiu s hashtagom #homofestivalis. Na základe nej mali potom voľný vstup do zóny ORBIS PICTUS od Budišu, kde si mohli potlačiť tričko alebo vytlačiť fotky prostredníctvom Instagrafu.

NA ČOM SME PRACOVALI

– Stratégia
– PPC kampane

Zadanie od klienta

Našou úlohou bolo zasiahnuť návštevníkov festivalu, aby sa zapojili do súťaže – zdieľali svoje fotky s hashtagom #homofestivalis a získali vstup do zóny ORBIS PICTUS od Budišu.

20 000+

zasiahnutých používateľov

50 000+

zobrazení reklamy

2757

zapojených súťažiacich

Ako sme postupovali

Pri plánovaní kampane sme rozmýšľali nad dvomi možnými cestami. Mohli sme vytvoriť aplikáciu, ktorú by si užívatelia museli stiahnuť, alebo pripraviť pre používateľov čisto mobilnú webovú stránku.

Aby sme používateľov nezaťažovali s medzikrokom v podobe stiahnutia aplikácie, zvolili sme cestu mobilného webu. A teda každý, kto sa chcel zapojiť do súťaže, mohol tak urobiť pár klikmi a následne sa opäť venovať zábave na festivale.

Jediným možným zariadením, na ktorom sme mohli ľudí zasiahnuť, bol mobil. Tomu sme prispôsobili použité kreatívy – zaradili sme len vertikálne formáty: carousel pre Instagram stories a vertikálny banner pre Facebook.

Cielenie sme nastavili len na vybrané oblasti, v ktorých sa festivaly konali, čiže Letisko Trenčín a Zlaté piesky v Bratislave.

Celá kampaň Homo festivalis prebiehala len v online prostredí a nebola podporená žiadnymi inými mediálnymi kanálmi.

Čo sme dosiahli?

Na Pohode sa naše reklamy zobrazili viac ako 25-tisíckrát a zasiahli 11 300 ľudí. Návštevníci vytvorili 1 736 fotografií, 15-tisíckrát sa im obsah páčil a komentárom svoje nadšenie vyjadrili 132-krát. Tieto výsledky nás natoľko potešili, že sme po kampani na Pohode celý proces zopakovali aj na Uprisingu.

S rovnalým prístupom a dynamikou kampane sme na Uprisingu zasiahli 9 100 ľudí, ktorým sa reklamy zobrazili takmer 26-tisíckrát. Na festivale sa celkovo vytvorilo 1 021 fotografií. Okem fotiek užívatelia vyprodukovali viac ako 11-tisíc srdiečok a 86 komentárov.

Okrem online aktivít, ktorými bolo prihlásenie sa k značke Budiš vďaka unikátnemu hashtagu si ľudia mohli odniesť aj hmotnú spomienku na Budiš vo forme trička či vytlačenej fotografie z Instagrafu.

Pozrieť ďalšie projekty