samsiDigital - Digitálna agentúra, ktorú založil Kamil Aujesky

Prečo potrebujete stratégiu?

Ak chcete v digitálnom prostredí komunikovať efektívnejšie, mali by ste sa držať stratégie. Ak máte zadefinované, čo, kde a ako v digitále komunikovať, viete si komunikáciu aj jednoducho vyhodnotiť, a robiť tak online efektívnejšie.

Stratégia digitálnej komunikácie